FANDOM


Aku Akan Kembali!
Adu Du akan kembali lagi
Adu Du berkata bahawa dia akan kembali.
Watak Adu Du
Sebab untuk Mengatakan Memberikan amaran kepada BoBoiBoy bahawa dia akan kembali.
Ditulis dalam Skrip dan
Tajuk Episod sebagai
Musim 1, Episod 2
Musim 1, Episod 6
Musim 1, Episod 13
Extended Finale
BoBoiBoy Galaxy Episod 2
Pertama Didengar BoBoiBoy Musim 1, Episod 2 (2011)
"Aku Akan Kembali!" merupakan antara slogan kata Adu Du yang selalunya disebut setiap kali sebelum dia melarikan diri setelah dikalahkan oleh BoBoiBoy dan rakan-rakannya, seolah-olah dia memberikan amaran kepada mereka bahawa dia akan kembali lagi walaupun dia seringkali kalah dalam pertempuran. Adu Du akan melarikan diri melalui kapal angkasanya setiap kali menyebut slogan ini.

Di akhir Extended Finale, kelihatan Adu Du menyebut slogan ini dengan lebih yakin sebelum dia diminta oleh Probe untuk "kembali" ke Markas Kotak terlebih dahulu.

Slogan kata ini disebut lagi oleh Adu Du dalam BoBoiBoy Galaxy Episod 2.